خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتخاب مشاوران امام در شورای عالی دفاع

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتخاب مشاوران امام در شورای عالی دفاع

  • شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹

 

تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتخاب مشاوران امام در شورای عالی دفاع

تاریخ : 20/2/1359

 

طبق ]بند سه از اصل یکصدودهم[ قانون اساسی ]پیش از بازنگری[ تشکیل شورای عالی دفاع ملی با حضور رئیس‌جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبر، از جمله وظایف و اختیارات رهبری بود.

امام نیز اصرار داشتند که همه نهادهای قانونی هر چه سریعتر شکل اجرایی بگیرند و به وظایفشان عمل کنند. به همین دلیل در روزهایی که مسأله آغاز کار رسمی مجلس، بحث روز بود، ایشان ]در تاریخ 20 اردیبهشت  1359[ در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر مصطفی چمران را به عنوان مشاوران خود در شورای‌عالی دفاع منصوب کردند و از آنها خواستند که با توجه به وضع استثنایی کشور، «با کمال دقت و بررسی کامل، گزارش جامع و دقیقی در هر هفته از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش» برای ایشان تهیه و ارسال شود.

این اقدام امام، می‌توانست مقدمه شکل‌گیری شورای عالی دفاع باشد که در نتیجه آن، امید به سر و سامان دادن به وضعیت نیروهای نظامی دو چندان می‌شد. اما این کار با توجه به روحیه و روشی که بنی‌صدر داشت، عملاً به نتیجه نرسید و این شورا تا چندین ماه بعد، شکل اجرایی نگرفت.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب