خطبه اول لزوم تقویت تقوا برای تکامل انسان‌ها/ بحث‌های قرآنی خطبه‌های جمعه/ پرداختن احکام به قلب، دل و عقیده انسان‌ها/ سوره علق، تابلویی کوچک از مکتب اسلام/ تعریف مشهور حکم/ لزوم دقت در تعریف حکم/...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی