روایتی است که در فرهنگ شیعه نقل می‌کنند؛ اینکه وقتی یک عالم مؤثری از دنیا می‌رود، رخنه و تحولی ایجاد می‌شود که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند. آقای‌ هاشمی مصداق اتم و اکمل این...
خیرخواه حتی برای دشمنانش

اصولاً آقای هاشمی علاقه‌مند بود به اینکه در مدیریت شهری یک تحول ایجاد شود؛ اولین جمله ایشان این بود این شهر پیشانی جمهوری اسلامی است و ما بعد از جنگ بخواهیم این کشور را بسازیم...
تهران جدید مدیون آیت الله هاشمی رفسنجانی