کارگران بازوی اصلی امام در تجمع مردمی و بسیح نیروهای انسانی/کارگران از شریف‌ترین اقشار جامعه/قناعت زیاد کارگران در زندگی/روایات ائمه در مورد کارگران/کارگران قشر پاک جامعه/کارگران مردمی متعهد و مسلمان/اهمیت وق‌العاده نیروی کار در جامعه/توجه...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار کارگران نمونه

نقش بی‌بدیل وی در تمام شئون سیاسی و اجتماعی از ایشان چهره‌ای ساخته بود که تکرار آن در تاریخ ناممکن است.
انقلابی مصلح

کارگران، قانع‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه/ عدم پرداخت حقوق، دردهای جدید قشر کارگر/ عوارض نارضایتی قشر کارگری در جامعه/ اهمیت تأمین معاش برای انسان‌ها/ حقوق، مطالبه عقلی و شرعی همه کارگران/ کارگران، زیربنای جامعه در...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از نمایندگان کارگران و مسئولان تشکیلات کارگری

تأمین اجتماعی از ضرورت‌های دوران صنعتی/ عدم حمایت از بازنشسته‌ها در گذشته/ نقش بیمه‌های اجتماعی در آرامش اجتماعی/ اهمیت تحت پوشش قرار گرفتن 1/3 درصد مردم کشور/ رضایت نسبی بیماران از کارهای سازمان تأمین اجتماعی/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولین سازمان تأمین اجتماعی