اهمیت مسجد سلمان/ تشکر هاشمی از کارکنان و مدیران ریاست جمهوری/ همکاری همه کارمندان نهاد با دولت سازندگی/ امیدواری کشور به توانایی‌های آقای خاتمی/ تقدیر و تشکر هاشمی رفسنجانی از کارکنان ریاست جمهوری
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری