اینجانب به عنوان کسی که در طول سالهای مبارزه با جوانان عضو بسیج غیرمتشکل در مساجد، تکایا، مدارس، دانشگاهها، حوزه‌ها و جامعه و در طول 8 سال دفاع مقدس با جوانان عضو تشکیلات بسیج افتخار...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره بسیج