آتش بس – قطعنامه - بازسازی ، موشک‌باران و بمباران شهرها، جنگ در زمین و دریا ، سفرهای جبهه و مذاکرات ، مذاکرات در مرکز، مذاکره با امام(ره)، فعال شدن کار با سازمان ملل ،...
مقدمه کتاب خاطرات سال 1367