رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی صبح روزپنج شنبه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری محققان دانشگاه آزاد اسلامی را افتتاح واز غرفه محصولات دانش بنیان واحد قم بازدید کرد.
بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری