ارزش صنایع غذایی در کشور/ تأمین مواد غذایی، یکی از تنگناهای آینده بشریت/ آمارهای وحشتناک از انسان‌های گرسنه در جهان/ تأثیر دعواهای سیاسی در گرسنه ماندن بعضی از کشورها/ امنیت غذا، یکی از مسئولیت‌های مهم...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره صنایع غذایی

مدارس سماء، فرزند 20 ساله دانشگاه آزاد اسلامی/ تأسیس مدارس سماء، هدیه بزرگ دانشگاه آزاد به انقلاب اسلامی/ ابراز تشکر از زحمات مسئولین و اساتید دانشگاه آزاد/ شکر نعمت‌های الهی، یکی از وظایف مهم مسلمانان/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح بیستمین سالگرد تأسیس مدارس سما