برگزاری همایش‌های ملی، کاری باارزش در جهت ارتقای اقتصاد و کشاورزی/ اثرات سوء واردات محصولات کشاورزی برای کشاورزان/ تأکید بر کمک دولت به کشاورزان برای استفاده از آبیاری قطره‌ای/ تبیین وظایف درست در همایش‌ها/ درخواست...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسئولین برگزاری همایش ملی جهاد اقتصادی، کشاورزی و منابع طبیعی