هاشمی رفسنجانی معتقد است که پیروزی مردم غزه در جنگ با رژیم صهیونیستی چیزی است که بوق های استکباری نمی خواهند ملت های جهان آن را باور کنند؛ اما حقیقتی است که نمی توان آن...
هاشمی رفسنجانی و مقاومت مردم فلسطین