پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام (ره)، با تشکیل دولت سازندگی به‌دست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و نیز تجربیات مشارکت نهاد جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی و هم‌زمان با فعالیت‌های بی‌شماری که در هشت...
واکاوی اندیشه‌های مدیریتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رویکردهای مدیریت نوین: مطالعه موردیِ جهاد سازندگی -  مقاله دکتر احمد ترک‌نژاد

روش ایشان هم در برخورد با موضوعات و مشکلات، «روش حل مساله» بود. در مواجهه با هر مسأله‌ای، می‌پرسید چگونه این را باید حل کنیم. در دوران جنگ، اولویت جنگ برایشان از آن جهت بود...
تصمیمات مهم هاشمی برای حل مشکلات امروز

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، از معدود شخصیت های تاریخ معاصر ایران است که تاریخ او را به خاطر خواهد سپرد و درباره اش گفت و گوها خواهد داشت.
۵ ویژگی که هاشمی را متفاوت کرد