آیت الله هاشمی زمانی ما را به مقصد دیار باقی ترک گفت که بیش از هر زمان به فکر و درایت او نیاز داشتیم. حتی منتقدان او هم پس از رحلتش، نتوانستند از آزادیخواهی و...
مردی که شبیه هیچ کس نبود

تاریخ ایرانی: آغاز هشت سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، مصادف بود با پایان جنگی هشت ساله میان ایران و عراق؛ نبردی نابرابر که طی آن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور از بین رفت؛ بنابراین...
هاشمی بستر را برای دوم خرداد آماده کرد