تحکیم وحدت مسلمانان‌نتیجه اجلاس مجمع جهانی اهل تقریب/ مکتب شیعه، اسلام خالص/ ایران پایگاه مناسب و جایگاه پرمستمع برای عرضه افکار اهل بیت/ علی (ع) دومین شخصیت جهان اسلام بعد از پیامبر (ص)/ انتساب شخصیت‌های...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار میهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم مجمع جهانی اهل بیت (ع)