چرایی آشنایی هاشمی رفسنجانی با راز و رمز دنیای سیاست/ زیرساخت‌های تربیت اجتماعی هاشمی رفسنجانی در خانواده و روستا/ هاشمی رفسنجانی، سیاستمداری صبور و صابری سیاستمدار/ نگرانی‌ها و ناراحتی‌های فردی و اجتماعی هاشمی رفسنجانی/ انحراف...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله اندیشه پویا