پدرم از نظر شخصیتی از خشونت دوری می‌کردند و از این نظر، از جنگ راضی نبودند ولی مسئولیت‌هایی را در طول جنگ داشتند. من دائما در خانه بودم و زیاد سؤال می‌کردم‌، هروقت از ایشان...
فرمانده صلح بود

فاطمه هاشمی دختر ارشد آیت الله هاشمی از روزهای آخر حیات آیت الله، وضعیت مخالفان و منتقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی، علت عدم پذیرش امامت نماز جمعه و واکنش آیت الله راجع به توهین‌ها و...
شیرین‌ترین و تلخ‌ترین لحظات زندگی آیت‌الله

زمان، نتوانسته اندکی از داغ و دلتنگی‌اش را کم کند. هنوز با گفتن هر خاطره‌ای از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، چشم‌هایش به گریه می‌نشیند و ناچار مصاحبه برای لحظاتی متوقف می‌شود. فاطمه هاشمی در این گفت‌و‌گو،...
روایت مظلومیت آیت الله از زبان فرزند

می‌گفت خدایا مردم خسته‌اند از این همه نزاع بی‌حاصل/عروج حاج‌قاسم ضربه‌ای سخت بود و پرپرشدن ۱۷۶ انسان بیگناه، جانسوز
دلنوشته فاطمه هاشمی برای پدر