نقش هیأت‌های دینی در امور خیریه/ سابقه گروه‌های امدادی در دوران مبارزه/ عملکرد گروه‌های امدادی زمان مبارزه، قطعه‌ای ارزشمند در تاریخ معاصر/ نقش هیأت‌های مذهبی در گسترش و تداوم مبارزه/ انجام کارهای سیاسی در پوشش...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاحیه بخش قلب و CCU بیمارستان سوم شعبان

اهمیت برگزاری کنگره بین‌المللی مبارزه با سل/ کمبود بهداشت، بلای بزرگ بشریت در جوامع عقب‌مانده/ ضرورت تقویت بهداشت در دهکده کوچک جهانی/ اهمیت همکاری برای مبارزه با ویروس‌های جدید/ لزوم حرکت دست‌جمعی سیاسی برای مبارزه...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی  در مراسم افتتاح بیست و سومین کنگره منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سل و بیماری‌های ریوی و سیزدهمین کنفرانس سالانه سل کشور

تأسیس فرهنگستان‌ها، کاری بنیانی/ گستردگی کار در فرهنگستان‌ها/ لزوم توجه به تعمیق امور/ جبران بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها در بخش پزشکی/ ظرفیت بالای کشور در امور پزشکی/ لزوم توجه به گسترش بیمه در کشور/ لزوم برنامه‌ریزی...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای فرهنگستان علوم پزشکی