هنوز هم احساس می کنم آشیخ اکبر زنده و تاثیرگذار است. حاجیه خانم "عفت مرعشی" همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نزدیک به 60 سال قبل با آقای هاشمی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 5 فرزند...
آ شیخ اکبر در کلام عفت مرعشی

شرح ماوقع ترور آیت الله هاشمی به دست گروهک فرقان
روایت ترور

عفت مرعشی، یار ۵۸ ساله آیت الله هاشمی رفسنجانی
همراه جسور