پیرامون: (ریاست جمهوری، اوضاع کشور و مقایسه ادوار مختلف آن (توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی (سابقه برنامه‌نویسی در ایران (برگزاری کنفرانس سران اسلامی در تهران (وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام (خاطرات تلخ و شیرین سال‌های...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

زندگی و آثار به‌جای‌مانده از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشانگر تفکرات و اعمال مردی است که او را در میان سایر همراهان و دوستانش به فردی یگانه و شاخص تبدیل کرده است. موضوع عدالت و به‌ویژه...
عدالتِ بین‌نسلی از دیدگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مقاله دکتر فریدون رهنمای رودپشتی-یاسر هاشمی (بهرمانی)-دکتر مسعود نوروزیان

عدالت یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در علوم انسانی و ازجمله در علم سیاست است و اندیشمندان به‌طرق مختلف سعی در تبیین آن داشته‌اند. همۀ ادیان الهی این اصل را به‌عنوان هدف یا یکی از اهداف...
جایگاه عدالت اجتماعی در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مقاله  دکتر گارینه کشیشیان سیرکی و  حامد تجلی