جایگاه واقعی زن در جامعه/ نقش زنان در دمکراسی/ توجه به اسلام در نگاه به زن در انقلاب اسلامی/ نگاه سطحی و غربی رژیم پهلوی به زن‌ها/ رشد علمی زنان در انقلاب اسلامی/ حضور خانم‌ها...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع معاونین، مدیران کل وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های برنامه‌ریزی زنان