در جلسات عزل بنی‌صدر چه گذشت؟ به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «تنش‌های خرداد سال۶۰ و نوع عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در نهایت منجر شد که نمایندگان مجلس در روز سی‌ویکم خرداد همان سال رأی به...
روایت جلسه عزل بنی‌صدر