مانور طراحی شده برای عملیات والفجر 8 (فاو) به واقع یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین مانورهای نظامی است که اجرای موفق آن توسط نیروهای مسلح یک کشور در حال محاصره اقتصادی، و با محدودیت‌های فراوان،...
مشکلات طرح مانور عملیات والفجر 8 از دید صیاد شیرازی و پاسخ آیت الله هاشمی رفسنجانی