 تجارت، ضرورت زندگی کشورها در دنیای امروز/ برنامه‌های کشورها برای احداث منطقه آزاد مشترک/ تصمیم‌گیری شورای انقلاب برای ایجاد مناطق آزاد/ کیش، اولین تجربه ایران برای مناطق آزاد/ اهداف خاص و مشترک تأسیس مناطق...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولین و مدیران مناطق آزاد تجاری- صنعتی

گام‌های ارزشمند دوران سازندگی برای صنایع دفاعی/ تکنولوژی کامل تانک‌سازی در درود/ همکاری روسیه در انتقال تکنولوژی تانک‌سازی به ایران/ کاهش هزینه‌های تانک‌سازی در ایران/ برتری عراقی‌ها با تانک T72 در جنگ/ مهندسی معکوس ایران...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح تانک سازی درود