آیت الله سید علی اصغر دستغیب (عضو خبرگان رهبری و تولیت معظم آستان مقدس احمدی و محمدی(ع))
از یاران صدیق نظام