مجله اندیشه پویا در پرونده ای در شماره چهارم خود به بازخوانی نگاه ایرانی ها به «غروب ستاره سرخ» پرداخته و خاطرات منتشرنشده ای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و آخرین سفرای جمهوری...
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با گورباچف

در کشور ما برای شخصیت جناب عالی اهمیت ویژه ای قائل هستند. چون باعث شدید تا روابط ایران و روسیه به طور موفقیت آمیزی پیش رود.
واقعیتی پر نفوذ

اگر از من سؤال کنند تجربه‌ات از این سال‌ها در کنار آقای هاشمی بودن چیست و ایشان را چگونه معرفی می‌کنی، در پاسخ می‌گویم تمام ویژگی‌های مطرح شده قبول است اما از دید من آقای...
نتایج دیپلماسی پنهان

این دیدار آن قدر در دنیای سیاست مهم بود و هست که کافیست نام این دو شخصیت را در اینترنت جستجو کنید تا تیترهای متفاوت را ببینید: - ناگفته‌های دیدار هاشمی رفسنجانی و گورباچف -...
هاشمی رفسنجانی و گورباچف

مجله اندیشه پویا در پرونده ای در شماره چهارم خود به بازخوانی نگاه ایرانی ها به «غروب ستاره سرخ» پرداخته و خاطرات منتشرنشده ای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و آخرین سفرای جمهوری...
ناگفته‌های دیدار هاشمی رفسنجانی و گورباچف