پایه شورای انقلاب هنگام اقامت امام در پاریس ریخته شد. در آذر ماه 1357 به دستور امام اعضای آن انتخاب و از طرف آیت الله مرتضی مطهری مصاحبه و دعوت شدند و عبارت بودند از...
حکم امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب

به گمان من مظلومیت ایشان از شهید بهشتی هم بیشتر بود. فقدان ایشان در کنار همه مسائل و مشکلاتی که برای ما مردم، ایران و انقلاب ایجاد خواهد کرد این امید را به همه ما...
شجاعت جوانانه در دهه هشتاد زندگی

دقیق بودن حرف‌های گذشته درباره شهید بهشتی/ فضای اولیه مجلس در سال‌های ملی شدن نفت/ گسترش تدریجی اختلافات مذهبی‌ها و ملی‌گراها/ خاطره‌ای از خوشحالی مذهبی‌های ایران از سقوط دکتر مصدق/ تلاش بعضی‌ها برای انتساب انحرافات...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره آیت‌الله شهید دکتر بهشتی

بارها دیده شده شخصیت‌های بزرگواری مثل حضرت آیت الله جوادی آملی در میهمانی‌ها نماز را به ایشان اقتدا کردند. در سالن اجتماعات دارالشفای قم، همه طلاب، فضلا و اعاظم شاهد بودند که معظم له در...
افتخار روحانیت اصیل و انقلابی

ترکیب اول شورای انقلاب که با پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب وزرای دولت موقت صورت گرفت، عبارت بود از آقایان: طالقانی، مطهری، هاشمی‌رفسنجانی، بهشتی، مهدوی‌کنی، موسوی‌اردبیلی، باهنر، یزدی، صدر حاج‌سیدجوادی، کتیرایی، تیمسار قرنی و من، به...
سرنوشت اعضای شورای انقلاب