نگاهی آماری و منصفانه به عملکرد یک ساله دولت روحانی/ تحریم‌ها، یکی از موانع در مسیر برنامه‌های دولت/ نصیحت‌های هاشمی به همنواها با اسرائیل در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای/ جلسات محرمانه خبرگان و دلایل آن/...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با روزنامه شرق