ثمرات ارزنده سد آلاگل/ سد آلاگل، یعنی جلوگیری از اتلاف آب رود اترک/ بی‌عرضگی رژیم پهلوی برای استفاده از رودخانه اترک/ زیاده‌طلبی‌های شوروی در رودخانه اترک/ ارزشمندی آبیاری دشت وسیع گرگان/ آثار فراوان سد آلاگل/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح طرح توسعه بهره‌برداری از مجموعه دریاچه‌های آلاگل در مازندران