سردار سازندگی- رؤیای ناتمام - هماهنگی و تفاهم با رهبری - معضل تندروها و خودسرها در دستگاه‎‏های حاکمیتی - انتخابات ریاست‏ جمهوری -
مقدمه کتاب خاطرات سال 1375

دیدار عمومی با مردم شهرستان کهکیلویه در سفر استانی سیاوش نریمان   /    مدرّس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
شعر : ناخدای عرصه سازندگی

واقعاً سردار سازندگی صفت با‌مسمایی است. من که در طول این نیم قرن خدمتم ندیدم کسی چنین قدر توسعه و سازندگی را بداند. وقتی ایشان پروژه ای را مثل سد افتتاح می‌کرد، لذت می‌برد. ایشان...
جرات و جسارت داشت

اگر برای مرحوم آیت‌الله چند میراث مهم قایل شویم قطعا دغدغه بخش آب و موج سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش (خصوصا سدسازی) جزو موارد انکارناپذیر آن فهرست خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی و دغدغه آب

آیت‌الله هاشمی شخصیتی منطقی، عقل‌گرا و عملگرا بود/آقای هاشمی رفسنجانی الگوی کار خود را رفتار امیرکبیر قرار داده بود/ رسانه ملی سالیان سال در تخریب شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی کوشیده است/ هاشمی رفسنجانی تلاش داشت...
«هاشمی» سردار اصلاح و سازندگی بود