موقعیت آذربایجان شرقی در طرح‌های آبی/ ارزش آب در کشور/ لزوم استفاده از سرمایه آبی کشور با برنامه‌ریزی/ توضیح درباره منابع آذربایجان شرقی و بهره‌برداری مناسب/ قدردانی از مدیران آب استان/ نتایج بهره‌برداری مناسب و...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح سد پارام در آذربایجان شرقی

اگر برای مرحوم آیت‌الله چند میراث مهم قایل شویم قطعا دغدغه بخش آب و موج سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش (خصوصا سدسازی) جزو موارد انکارناپذیر آن فهرست خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی و دغدغه آب