انقلاب اسلامی، تحقق اراده الهی/ انقلاب اسلامی، نتیجه مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی/ پیشرفت‌های ایرانی در حال محاصره/ امید واهی دشمنان به عجز ایران در سازندگی/ امتحان موفق مردم ایران در جنگ و سازندگی/ مواردی...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی

لزوم توجه به همه وفاداران به نظام/ قانون اساسی، محور وحدت ملی در جامعه/ افتخار مؤتلفه در توجه به تحزّب/ همراهی مؤتلفه با حزب جمهوری/ تحزّب ضرورت کشورهای دنیا/ احزاب، ضربه‌گیر نظام‌ها در جهان/ اهمیت...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی