بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه‌فرد در تاریخ کشور دانسته‌اند. بررسی پژوهش‌های منتشرشده در رابطه...
نگاهی آماری به عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی -- سایت اقتصاد نیور