جلسه مجلس شورای اسلامی/ دیدار با مراجعه کنندگان از رفسنجان و تهران/ جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری / بحث درباره انقلاب فرهنگی  و سرنوشت دانشگاه‌ها/ مصاحبه حاج احمدآقا/ جلسه مشترک نمایندگان  و مسئولان اجرایی حزب...
خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب «عبور از بحران»

جلسه علنی مجلس / تماس تلفنی آقای جمی / دیدار مهدی هاشمی / تصمیمات مجلس برای نهضت های آزادی بخش/بمباران آبادان/ دیدار طاهری خرم آبادی/ بازداشت آقای مانیان/ دیدار ابوشریف/  نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانشجویان هندوستان/...
خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۰/کتاب «عبور از بحران»