دین و اندیشه متفکران قرآنی نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از نیمی از قرآن کریم را در دوره‌های متوالی حضورش در زندان به حافظه خود سپرد و در آخرین دوره حضور در...
بررسی کارنامه قرآن‌پژوهی اکبر هاشمی رفسنجانی