ارزش منابع آبی/ لزوم بهره‌برداری مناسب از منابع آبی/ شرایط منابع آبی و زمین‌های کشاورزی در رفسنجان/ پتانسیل کشاورزی در زنجان/ پیشرفت کشور و شرایط مناسب برای استفاده از منابع/ پیشرفت آبیاری تحت فشار و...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در در مراسم افتتاح ایستگاه تلمبه خانه برون قشلاق زنجان