در کشور ما برای شخصیت جناب عالی اهمیت ویژه ای قائل هستند. چون باعث شدید تا روابط ایران و روسیه به طور موفقیت آمیزی پیش رود.
واقعیتی پر نفوذ

اینجانب رهنمود های شما را سرلوحه ی فعالیتهایم برای تحکیم هر چه بیشتر روابط آتی قرار خواهم داد.
ارزیابی بسیار مهم

نماینده شورای فدراسیون(مجلس سنا) روسیه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از رئیس شورای فدراسیون روسیه دفتر یادبود درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مسکو را امضا کرد.
حافظ ثبات جامعه ایران