آقای هاشمی به سیاست، مدیریت و مبارزه شهیر است. جنبه‌های دیگر آقای هاشمی مکتوم باقی‌مانده مانند اخلاق که خیلی باید روی آن کار شود. یکی هم مسئله علم ایشان است.
چهار دسته بودند...

جای تعجب نیست کسانی که بیش از دیگران برای به انزوا کشاندن هاشمی عزیز تلاش و میدان‌داری کردند، خود بیش از همه در انزوا قرار گرفتند و حتی انواع «دوپینگ تبلیغاتی» هم نتوانست کمکی به...
حب و بغض‌های شخصی و جناحی «آفت انقلاب» است

این نظام با همه مشکلاتی که دارد، بهترین شکل حکومت در نظام های منطقه وحتی جهان است/کسی مناسب تر از آیت الله خامنه ای نبود. الان هم همین است./ممکن است شرایط به گونه ای بود...
انقلاب اسلامی، بیم ها و امیدها