خطبه اول همّت مردم ایران در راهپیمایی روز قدس/ تشکیل دولت اسرائیل، از قطعات مهمّ تاریخ معاصر/ حوادث فلسطین، بزرگترین دائره‌المعارف جنایات ‌استکباری/ استکبار، مسؤول مستقیم‌ جنایات اسرائیل/ صهیونیسم بین‌الملل، موتور محرّکه جنایات اسرائیل/ مخالفت...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی