خطبه اول: روز قدس، یک حرکت ‌عمیق مبارزاتی علیه ‌اسرائیل در تاریخ/ بیت المقدس، شریف‌ترین بخش ‌فلسطین/ اهمیت انتخاب آخرین‌جمعه ماه رمضان‌ برای روز قدس/ راه‌های مختلف پیگیری ‌مسئله فلسطین و اهمیت روز قدس/ نقش...

خطبه اول: تقوا، سرمایه حفاظت انسان از لغزشها/ حضور معنادار مردم ایران در راهپیمایی روز قدس/فلسطین، اساسی‌ترین مسئله محوری دنیای اسلام/ مظلومیت نیم قرن مردم فلسطین/ وعده خداوندی برای یاری مظلومان/ آینده نگری امام در...