رضایت از رشد صنایع در کشور/ رونق صنعت در دوران سازندگی/ صنعت، محور حرکت جامعه/ تأثیر صنعت در کشاورزی مدرن/ لزوم اطلاع‌رسانی از شاخص‌ها و آمارهای صنعتی/ رشد صادرات صنعتی در کشور/ آرامش کشور در...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با مدیران کل صنایع استان‌ها و مدیران کارخانجات سیمان