ماه رمضان، سفر بی‌انتهای رحمت الهی/ جایگاه دعا در کارگاه آفرینش/ شرایط جدید منطقه و جهان در سایه هوشیاری مردم/ ایران، پیشتاز مبارزات مردمی/ سختی‌های سالهای اول پس از پیروزی/ تلاش استعمار برای حفظ ایران/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در اعضای تشکّل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

کارهای قابل ستایش‌آستان قدس رضوی/ کارهای فرهنگی آستان قدس و امید به روزهای بهتر آینده/ ویژگی‌های ممتاز مشهد نسبت به شهرهای دیگر/ نقش مؤثر آیت‌الله طبسی در آستان قدس رضوی/ مشهد از مراکز حساس مبارزات...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در درباره کارهای فرهنگی دولت در دوران سازندگی