خطبه اول: انقلاب اسلامی یک پدیده و حادثه ممتاز و فوق‌العاده/ بررسی ابعاد انقلاب اسلامی/ بررسی انقلاب در مدتبیست سال/ ابعاد سیاسی، اجتماعی واقتصادی انقلاب/ انقلاب اسلامی ایران اتمام حجت خداوند بر امت اسلامی/ تنزل...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خطبه اول: لزوم بیان دستاوردهای ربع قرن در خطبه‌های نمازجمعه/ دستاوردهای انقلاب اسلامی در دریا/ نقش نیروی دریایی در دفاع مقدس/ خلیج‌فارس، مهمترین نقطه استراتژیک در دفاع مقدس/ ناکارآمدی نیروی دریایی عراق در خلیج فارس...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خطبه اول: سفارش مسلمانان به تقوای الهی/ تبلیغات مسموم دشمنان علیه انقلاب اسلامی/ سطح مطلوب دستاوردهای انقلاب اسلامی علیرغم تلاش دشمنان/ کنترل نرخ رشد جمعیت در انقلاب اسلامی/ نرخ رشد منفی جمعیت در کشورهای غربی/...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خطبه اول: مونتاژ، ابتکار صنعتی ایران در سالهای قبل از پیروزی انقلاب/ شورش‌ها و جنگ، مانع رسیدگی انقلاب به صنعت/ صنعت و کشاورزی مکمل همدیگر در ایران/ صنعتی بودن همه ابزار کشاورزی/ تأکید روی صنعت...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی