جلسه علنی مجلس / تماس تلفنی آقای جمی / دیدار مهدی هاشمی / تصمیمات مجلس برای نهضت های آزادی بخش/بمباران آبادان/ دیدار طاهری خرم آبادی/ بازداشت آقای مانیان/ دیدار ابوشریف/  نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانشجویان هندوستان/...
خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۰/کتاب «عبور از بحران»