حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی از پیشگامان و خدمتگزاران راستین انقلاب، نظام و مردم بودند و همه عمر شریف خود را وقف اسلام و آبادانی ایران اسلامی در همه عرصه ها نمودند و در اندیشه...
از پیشگامان عرصه خدمت به نظام و انقلاب