حسین روحانی صدر در یادداشت خود به نقد تازه‌ترین کتاب منتشر شده از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
انتقال قدرت