خطبه اول: مقایسه وضع عمران و آبادی کشورها در سالهای قبل و بعد از انقلاب/ سیاست دیکته شده استعماری به کشور در گذشته/ سیاست تک‌محصولی استعمار برای وابستگی کشورها/ آوردن صنعت مونتاژ به ایران/ اجرای...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی