احزاب فرمایشی در رژیم گذشته / عدم وجود زمینه مردمی در احزاب دولتی سابق/ ضرورت تشکّل برای جدّی کردن مسایل از نظر اسلامی ماههای‌قبل‌ازپیروزی‌انقلاب / اولین‌فرصت‌برای‌تفکربرای تأسیس حزب / ضرورت‌تحزّب‌برای‌پیشبرد / اهداف مبارزه / شکل...
مصاحبه آیت  الله هاشمی رفسنجانی درباره احزاب سیاسی پس از پیروزی انقلاب

سوابق علمی، حوزوی، مبارزاتی و انقلابی آیت‌الله موسوی اردبیلی/ همکاری‌های موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی/ نگاهی تحلیلی به مقاطع مختلف زندگی موسوی اردبیلی/ وفاداری موسوی اردبیلی به آرمان‌های امام/ شرایط موسوی اردبیلی در سالهای پس...
مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی در باره آیت الله موسوی اردبیلی