صدام حسین، در سال ۱۹۹۰م، قرارداد ۱۹۷۵م الجزایر را دوباره پذیرفت؛ قراردادی که بارها آن را خفت‌بار و تحقیرآمیز دانسته بود و در سال ۱۳۵۹ش و هنگام حمله به ایران لغو کرده بود.‌ پذیرش دوبارۀ...
نگاهی به نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پذیرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵ ازسوی عراق -  مقاله حسینعلی قربانی

جنگ طولانی میان ایران و عراق از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و با آتش‌بس دوجانبه میان دو کشور، به‌لحاظ نظامی، در مرداد ۱۳۶۷ پایان پذیرفت. اتمام عملیات نظامی دو کشور، پس از تلاش‌های شورای امنیت...
تحلیل رفتار سیاسی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی براساس نامه‌های ایشان و صدام حسین -  مقاله دکتر عباس ملکی