آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، نوگرا، توسعه‌گرا و دانشگاه‌نرفته بود؛ اما حتی از برخی دانشگاه‌رفته‌ها هم توسعه را بهتر می‌فهمید. او آدم باهوش، اهل دقت و اهل گوش‌دادن به بحث‌های کارشناسی بود و آقای نیلی، استاد اقتصاد به...
مرگ عزتمندانه هاشمی می‌تواند جامعه را قوی کند

زیباکلام: هاشمی بعد از جنگ لیبرال نبود/ جلایی پور: آیت الله هاشمی هیچ وقت با معدل مردم فاصله نگرفت
پارادایم سیاسی هاشمی