رضایت هاشمی رفسنجانی از عملکرد کارکنان دفتر/ شرایط رو به تحول منطقه و جهان/ نقش تحول در تکامل انسان‌ها/ مقاومت ملت‌ها در مبارزه با استبداد/ سختی مبارزات پس از پیروزی/ ایران، پیشتاز حرکت‌های مردمی/ سابقه...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار کارکنان مجمع تشخیص به مناسبت سال نو